Styrelse

 

§ 143 Styrelse - Henoch Johansson donationsfond

Se 2014-12-18 protokoll § 120

Kommunfullmäktiges beslut

  Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare för mandatperioden 2011-2014

Ledamöter

Ersättare

Karl-Gustav Lindbäck

Nyarp

314 92 Långaryd

 

Aino Larsson

Landeryds Hälghult 102

31494 Landeryd

Håkan Davidsson

Hökhult

310 83 Unnaryd

 

Bengt-Åke Andersson

Gassljunga Västergård

314 92 Långaryd

Margareta Andersson

Boarp

314 92 Långaryd

 

Lise-Lott Borg Johansson

Ekhult

314 92 Långaryd

Göran Johansson

Stubbabo

314 92 Långaryd

 

Ingemar Andersson

Soldatgatan 18

314 34 Hyltebruk

Bertil Larsson

Helghult

314 94 Landeryd

 

Harri Kytöharju

Mossgatan 18 A

314 32 Hyltebruk

 

Bo Lindbladh

Smedjegatan 3

313 32 Oskarsström

Maria Schulz Wigelsbo

Eseryd 101

314 92 Långaryd