HENOCH  SEVERIN  JOHANSSON  DONATION

STIFTAD 1954

Bidrag från Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation

Boende inom Långaryds, Färgaryds och Femsjö församlingar kan söka medel enligt testamentets föreskrifter ur stiftelsen.
Testamentets huvudsakliga syfte är att behövande lytta, invalider eller sjuka erhålla vård, att de därigenom få hjälp till självhjälp.

Ansökningshandlingar kan rekvireras från
Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation,
c/o Aino Larsson Landeryds Hälghult 102 31494 Landeryd
Via E-post:  Skriv av E-post adressen  eller kan hämtas här
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda innan angivna datum 

OBS! Endast ansökan på blankett mottages.

HENOCH  SEVERIN  JOHANSSON