HENOCH SEVERIN JOHANSSON

Birth Place:

Latitude 57.11045196 Longitude 13.38518933 Altitude (WGS84): 143,60m

 
Fattigpojken som blev Hylte kommuns donator.
Henoch Johansson föddes den 17 aug. 1883 i en liten backstuga som kallades Tokahagen.
Enligt kyrkboken hette stugan Nybygget Åbacken och låg under Boarps Rävagård i
Långaryds församling. Henoch var son till lumpsamlaren Johan Gustav Håkansson född 8/11 1836 i Villstad o Johanna Margareta Svantesdotter född 23/3 1843 i S. Hestra. Stugan bestod av ett enda rum med öppen spis och ett litet utrymme för ved och dylikt. På utsidan var väggarna täckta med spån. Tre små fönster gav ljus och maten lagades i trefotakärl i den öppna spisen. Stugan var så låg att snön vintertid ofta nådde ända upp till taket. Vatten till tvätt och mat hämtades i en källa på Nissans kant, vid högt vattenstånd fick Nissans vatten användas. Rummet var ytterst spartanskt möblerat. En liten ladugård för en ko och ett par getter fanns vid den tiden men ingen minns om familjen hade några djur. Hela området var ingärdat med en hankagärdesgård. Föräldrarna gifte sig och flyttade in på Åbacken 1878. Fadern var redan vid denna tiden sjuklig och stundtals kunde han inte arbeta. Han brukade draga omkring med en kärra och köpa upp lump, skrot och ben. "Björna-Gustav" som han kallades led svårt av dubbelsidigt bråck. Ibland kunde han bli liggande utmed de vägar och stigar som han trafikerade på sina affärsrundor. Där kunde man ibland finna honom illa däran, jämrande sig i svåra plågor.
Modern däremot var stark och frisk. Hon gick omkring och gjorde dagsverken hos bönderna i bygden och försökte på detta sätt tjäna ihop till det allra nödvändigaste. Johanna hade mycket tidigt fått lära sig att taga tillvara det hon kunde få ihop. Hennes barndom och uppväxt kantades av död, fattigdom och svårigheter. När hon 10 år gammal, tillsammans med modern och två småsystrar, kom "på socknen" och var utan hem i fem år lärde hon sig säkert konsten att med ytterst små medel leva ett någorlunda drägligt liv. Många andra svårigheter följde henne sedan genom livet. Hon hade fått gå igenom det mesta när hon 40 år gammal gav livet åt sin son Henoch år 1883.
Fattigdomen i Tokahagen var stor men Johanna lyckades ändå alltid att ha något att äta även om hon ofta fick ransonera brödet genom att skära det i skivor och dela upp det dag för dag.
Att gå bort och arbeta med ett litet barn i följe var inte lätt så Johanna stängde in Henoch i stugan, gav honom en brödkant att äta och sen fick han klara sig själv hela dagarna. 1892 dog fadern. Han efterlämnade en skuld till Gästgivaren i Bölaryd på 50 kr. Denna skuld fick Johanna arbeta av genom att hugga ved i Bölaryds skog för 25 öre famnen (5,65 m). Att det blev svårt att även få ihop till dagligt bröd kan ju var och en förstå, men Johanna var omtyckt hos grannarna i byarna runt omkring. Dessa såg till att varken Johanna eller Henoch behövde svälta. När Henoch växt till sig lite hälsade han gärna på i gårdarna runt omkring och fick då alltid äta sig mätt. Detta glömde han aldrig. Men visst fanns det andra sorters människor också. Många gånger fick han lida smälek och förtryck för sin fattigdom.
Precis som modern så lärde sig Henoch tidigt att taga till vara det han hade och var alltid vaken för att tjäna ihop en slant. Redan som barn höll han till utanför Bölaryds gästgivargård där han vaktade hästarna åt bönder som besökte gästgiveriet och
detta gav ibland en liten slant. Efter konfirmationen 1898 arbetade han med lite av varje, på sågen i Bölaryd, på gjuteriet i Skeppshult och även som hantlangare vid muningsarbete m.m. Han hade svårt att slå sig till ro med något särskilt yrke men hösten 1903 lämnade han Långaryd och tog anställning vi Kungliga Karlskrona Kustartilleriregemente. Där gjorde han också värnplikten 1906. Under tiden i Karlskrona utvecklades hans affärssinne. Han tog vara på varje tillfälle att tjäna sig lite extra. Bland annat sålde han putsmedel, tvål, vykort, pennor m.m. till sina kamrater på regementet. Så småningom kom han till Göteborg där han tog anställning som spårvagnskonduktör. Han bosatte sig på Stampgatan 54. Bostaden bestod av ett enda rum, i början möblerat med sockerlådor. Även här utvecklade han sitt affärssinne. Under första världskriget handlade han bl.a med olika åtråvärda livsmedel. Han höll till ganska mycket vid hamnen i Göteborg där han ibland tjänade lite extra på att vara utkastare vid hamnkrogarna. Här var det också lätt för honom att syssla med lite så kallat svarta affärer Vid förfrågan förnekade han heller inte att han någon gång då och då även sysslade med smuggelgods. Henoch var ytterligt sparsam med de medel han fick in. Med åren växte sparkontot och han började handla med aktier. Här fick han hjälp av Göteborgs Bank och blev snart mycket skicklig på aktiebörsen. Hemma i Långaryd började nu hans mor Johanna att bli gammal och orkeslös. Hon klarade inte längre att arbeta för sin försörjning. Henoch reste hem någon gång varje år för att titta till henne. Han försåg henne med riktigt kaffe (en sällsynt vara vid denna tiden) samt konjak som medicin. Dessemellan var det grannarna som fick se till att hon varken svalt eller led nöd. Man bar även upp vatten till henne då man var ängslig för att hon skulle falla i Nissan när hon skulle hämta det. Gumman var dock snäll och trevlig att hälsa på och så bjöd hon ju på riktigt kaffe, så ingen drog sig för att besöka henne. Emellanåt blev det nog lite ensamt i stugan. Det berättas att vid ett besök fick gästerna syn på två små möss under bordet. En av gästerna reste sig för att slå ihjäl dem men då ropade Johanna, "nej, nej slå inte ihjäl dem, de är mina husdjur". Så småningom kunde hon inte klara sig själv längre utan grannarna skötte om så att hon fick komma till ålderdomshemmet Höstro i Långaryd.
 

Även om hon helst velat stanna kvar i sin stuga fann hon sig snart tillrätta på Höstro. Där besökte Henoch henne och såg att hon fick fin och kärleksfull vård den korta tid hon hade kvar att leva. Hon dog den 30 september 1930.
Åren gick, någon gång då och då hälsade Henoch på i Boarp och Långaryd. Han hade alltid bråttom, hann inte att sätta sig ner, för utanför väntade taxibilen och Henoch var
fortfarande mycket rädd om varje krona trots att han så småningom hade blivit ganska förmögen. Den svåra barndomen hade satt djupa spår i hans sinne. En panisk förskräckelse för att bli fattig gjorde att han tänkte sig mycket noga för innan han kostade på sig någonting. Det berättas att han kunde gå från restaurang till restaurang i Göteborg och fråga vad middagen kostade för att få den så billigt som möjligt. Även när han var ute och reste kontrollerade han vilken färdväg som var billigast. Den åkte han, även om det innebar att han fick vänta flera timmar på någon station. På äldre dagar unnade han sig dock några veckor på ett pensionat i Bohuslän för att vila och sköta om sin hälsa. Något av sina sista år hälsade han också på hos Stenbergs i Boarp och stannade då några dagar. Endast ett stenrös fanns då kvar av Tokahagen, så han nöjde sig med att stå på andra sidan Nissan och se över till det gamla hemmet. Det var sista gången han besökte sin födelseby. Sin hembygd och människorna där hade han aldrig glömt.
När han började bli gammal funderade han på vad som skulle hända med hans förmögenhet när han hade gått bort. Så småningom föddas idén att hans pengar skulle kunna komma födelsebygdens människor till glädje och nytta och då var det främst de sjuka, handikappade och gamla han tänkte på. I början var det bara Långaryds församling som var i åtanke men efter en tid ändrade han sig och beslöt att hela dåvarande Hylte kommun skulle få del av hans kvarlåtenskap.
1954 kom han till Hyltebruk och sökte upp Ernst Mårtensson som då var socialnämndens ordförande. Han omtalade att han ville donera 5.000:- kr att användas till någon utsmyckning på Höstro. Detta skulle vara till minne av hans mor och som en erkänsla för den vård hon rönt på hemmet. Ernst Mårtensson skrev donationsbrevet och efter någon vecka kom också pengarna till kommunen. Några år gick. Det verkar som om det var svårt att bestämma vad för utsmyckning som var lämplig att anskaffa för de medel han skänkt. Efter tre år föreslogs att låta bygga en fontän och kontakter togs med skulptör Erik Nilsson, Harplinge som utarbetade ett förslag "två lekande barn som sprutar vatten mot varandra". Kostnaderna beräknades till 10.000:- kr. Henoch donerade då de 5.000:- kr som fattades och efter ett tag ytterligare 5.000:- kr. Konstverket stod klart våren 1958. Även trädgården runt omkring fick sig en uppsnyggning. Donatorn sände ytterligare 5.000:- kr. Han skriver till kommunen " det får inte saknas medel för att anläggningen skall bli vacker". Under kort tid därefter kom det två sändningar till med 5.000:- kr i varje. Denna donation blev alltså sammanlagt 30.000:-kr.

Under senare år har återstoden av donationen använts till uppsnyggning av fontänen och asfaltering av gångarna. Vid samma tid kom han också till Höstro tillsammans med en konstförsäljare. Här mötte ledamöter för socialnämnden för att välja ut tavlor. Ledamöterna var lite försiktiga i början men då sade Henoch, "bara välj" och så småningom beslutade han sig för att samtliga tavlor fick bli kvar på Höstro. Tavelsamlingen fylldes senare på ytterligare. Själv levde han lika enkelt som tidigare och unnade sig inte något mer än det nödvändigaste. Den 1 december 1954 skrev han också sitt slutliga testamente. Här förordar han: "Behållningen i mitt bo skall tillfalla en stiftelse, benämnd "Henoch Severin Johanssons Donation".
Stiftelsens huvudsakliga syfte skall vara att främja att behövande lytta, invalider eller sjuka erhålla vård - exempelvis å vanföreanstalt - eller sådan konvalescentvård att de därigenom få hjälp till självhjälp.
Med stiftelsens avkastningsmedel skall bestridas kostnaderna för dels en årligen den 17 augusti anordnad festlighet för samtliga å ålderdomshemmet i Långaryd intagna personer, vari även stiftelsens styrelseledamöter må deltaga, och dels varje gång någon å hemmet intagen person avlider, en vacker blomsterkrans med mitt namn till den avlidnes bår.
För stiftelsen skall finnas en styrelse bestående av sex personer, nämligen Langaryds församlings kyrkoherde och kommunalnämndens ordförande samt ytterligare fyra aktade och betrodda män eller kvinnor, vilka ledamöter skola utses av Hylte storkommuns beslutande myndighet (kommunalfullmäktige) på sådant sätt att Färgaryd och Femsjö
församlingar få åtminstone var sin representant i styrelsen"
I den följande texten förordar han om suppleanter i styrelsen, hur fördelningen skall ske och att tillgångarna skall förvaltas av Göteborgs Bank. Han omtalar också att han har inbetalt ett belopp på 2 000:- kr till Langaryds kyrkokassa för framtida vård av den grav där han skäll vila bredvid sin mor. Henoch Johansson avled på Vasa sjukhus den 12 januari 1960. Han jordfästes i Langaryds kyrka den 21 januari 1960. Det berättas att begravningsbilens chaufför som förde stoftet från Göteborg till Långaryd missade vägskälet som ledde till kyrkan. Han körde för långt och fick vända just mitt framför den plats där den lilla backstugan Tokahagen en gång stått. Henoch Johansson efterlämnade en förmögenhet på 641.624:- kr i kontanter, obligationer och aktier. Hans lösöre värderades till 100:- kr.
Hylte storkommun tackade ja till donationen och den 17 mars 1960 valdes den första donationsstyrelsen. Under de år som gått har följande personer varit ordinarie styrelseledamöter i stiftelsen.
Carl Albemark Långaryd 1960-1966
Bernhard Svensson Skoga 1960-1963
Ernst Mårtensson Hyltebruk 1960-1982
Fritz Davidsson Hökhult 1960-1979
Gustav Jansson Gassljunga 1960-1969
Gustav Engwall Hyltebruk 1960-1982
Karl-Erik Pettersson S.Ekeryd 1963-1979
Thomas Ehde Hyltebruk 1967-
Ruth Bäckman Remma 1970-
Martin Wiktorsson Sännö 1980-1982
Artur Johansson Karlsro 1980-
Stig Arlid Landeryd 1983-
Ingemar Larsson Bökeberg 1983-
Olof Nybom Hyltebruk 1983-
1964 restes en ny minnesvård på Henochs och hans mors grav på Langaryds kyrkogård. En porträttmålning av Donatorn målad av konstnären Karl-Erik Rundberg, Oskarström överlämnades den 21 december 1972 till Hylte kommunfullmäktige. Målningen hänger i kommunkontorets sessionssal. På den plats där backstugan Åbacken (eller Tokahagen) var belägen restes 1982 en minnesten med texten "Här föddes donatorn Henoch Johansson 1883".

Varje år den 17 augusti hålls en festlighet på Höstro för pensionärerna på hemmet,
personal, styrelsen samt en del särskilt inbjudna gäster. Helt enligt Henoch Johanssons
önskan. Alla som dör på Höstro får också en vacker blomsterkrans till sin bår.
Under de 23 år som gått sedan donatorn gick bort har många kommuninvånare fått del av
den avkastning fonden ger. Den har utan tvekan varit till stor hjälp, uppmuntran och
glädje för många.
En liten parvel kom till världen i stor fattigdom men lämnade efter sig en värdefull
gåva till andra som också möter svårigheter på sin livsvandring.
Nissaryd den 6 augusti 1983 Birgitta Holmén

Att åt sin arma nästa råd, hjälp och hugnad ge, ej blott på eget bästa men ock på andras se, ej blott Guds vilja veta men vandra i hans bud, det är att kristen heta, det är att tjäna Gud.
Sv. Ps. 421:3

Källor:
Gösta Linder Långaryd, Ernst Stenberg (fr.Boarp) Smålandsstenar, Mabel och Artur Andersson Boarp. Ernst Måtensson Hyltebruk. Långaryds och S. Hestra församlingars kyrkoböcker, Hylte kommunfullmäktiges protokoll. Donationsstyrelsens protokoll m.fl.