Höstrofoton

Henochrummet på Höstro

Höstro från söder

Höstro från väster

Höstro  från vägen

Höstro från parkeringen